Cechy programu

Możliwości programu

Program posiada następujące możliwości:

 • sterowanie zwrotnicami (myszką jak i klawiaturą)
 • sterowanie lokomotywami (myszką jak i klawiaturą)
 • definiowanie planu makiety
 • definiowanie bloków
 • programowanie dekoderów z możliwością odczytów CV (odczyt, o ile system DCC to umożliwia)

Jeżeli jest uruchomiona informacja zwrotna z makiety, to program umożliwia:

 • puszczanie lokomotyw od bloku do bloku z automatycznym zatrzymywaniem w bloku docelowym
 • automatyczne przejazdy - automat do puszczania poci?gów

Przykładowy wygląd programu:

Dokładniejsza lista możliwości programu

Projektowanie planszy:

 • możliwość łatwego zaprojektowania planszy: zwotnice, proste, odcinki po skosie (zakręty), tunele/skoki, skrzyżowania kolizyjne i bezkolizyjne, semafory, bloki
 • możliwość posiadania kilku planszy, przejazdy między nimi zrealizowane przez 'skoki'
 • możliwość zmiany wielkości kratki na planszy (ważne dla dużych makiet)
 • mozliwość definiowania kolorów na planszy

Systemy DCC:

 • obsługa systemów DCC:
  • Roco/Lenz poprzez LI-101F lub LI-USB
  • DDW poprzez protokół SRCP wersja 0.8.2; wsparcie do ustawienia standardowych parametrów dla DDW
  • S88 poprzez HSI-88 firmy LDT
  • ECoS firmy ESU (oraz S88 przez ECoS)
 • brak ograniczenia na ilość podłączonych systemów DCC
 • obsługa dekoderów urządzeń na adresach urządzeń jak i na adresach lokomotyw
 • specjalne wsparcie dla dekodera Roco 42624
 • obsługa informacji zwrotnej
 • możliwość synchronizacji urządzeń z programem przy pierwszym uruchomieniu programu
 • możliwość wyłaczenia prądu we wszystkich systemach DCC za pomocą klawisza ESC (i ponownego włączenia za pomocą klawisz F12)

Rozjazdy:

 • możliwość podłączenia różnych typów urządzeń DCC do rozjazdu: dekoder rozjazdu, dekoder akcesoriów, dekoder akcesoriów z wbudowaną informacją zwrotną lub dekoder akcesoriów z oddzielną informacją zwrotną
 • możliwość podłączenia do każdej "czujki zwrotnicy" urządzenia z innego systemu DCC
 • obsługa dekoderów rozjazdów na adresach lokomotyw
 • możliwość określenia czasu przełączania i czasu po jakim uważamy, że nastąpiła awaria
 • obsługa rozjazdów potrójnych
 • możliwość powiązania kilku rozjazdów na jednym adresie
 • możliwość podczepienia zmiany rozjazdu pod klawisz

Semafory:

 • obsługa semaforów dwu i trzy komorowych oraz kształtowych 1- i 2-ramiennych (na razie bez automatycznej obsługi światła żółtego), także sprzężonych.
 • obsługa dekoderów rozjazdów na adresach lokomotyw
 • możliwość określenia czasu przełączania i czasu po jakim uważamy, że nastąpiła awaria
 • możliwość podczepienia zmiany semafora pod klawisz

Inne urządzenia:

 • możliwość sterowania różnymi innymi urządzeniami: rogatki na przejazdach, światła na przejazdach itp.
 • możliwość zaprogramowania migania, łącznie z losowym zmienianiem czasu świecenia i nie-świecenia

Lokomotywy

 • możliwość definiowania dowolnej ilości lokomotyw
 • możliwość dodania zdjęcia lokomotywy
 • możliwość chwilowego "zdjęcia" lokomotywy z makiety
 • możliwość określenia maksymalne, normalnej prędkości lokomotywy, oraz prędkości zwalniania przed zatrzymaniem
 • możliwość określenia długości pociągu, miejsca pierwszego oraz ostatniego punktu wykrywanego przez systemy informacji zwrotnej
 • możliwość określenia do 12 klawiszy funkcyjnych
 • obsługa klawiszy funkcyjnych typu włącz/wyłącz
 • możliwość profilowania lokomotyw: zbadanie szybkości jazdy lokomotywy na każdym z 28 stopni prędkości w obu kierunkach (wymagana informacja zwrotna)
 • możliwość zdefiniowania skal modelarskich i określenia w jakiej skali jest dana lokomotywa.

Lokomotywy na ekranie:

 • możliwość pokazywania listy lokomotyw w wielu kolumnach/rzędach
 • możliwość pokazywania lokomotyw w sposób skrócony
 • obsługa sterowania lokomotyw poprzez klawiaturę
 • pokazywanie aktualnej prędkości lokomotywy (o ile przeszła profilowanie)

Bloki na makiecie

 • możliwość definiowania bloków na makiecie powiązanymi z semaforami: miejsc, gdzie zatrzymują się pociągi, gdzie są wykrywane przez systemy informacji zwrotnej
 • obsługa informacji zwrotnej bloków: pojedynczej i podwójnej. Poprzez wykrywanie obecności lokomotywy na torze lub poprzez kontaktrony
 • możliwość określenia odległości między miejscem wykrycia lokomotywy a miejscem jej planowanego zatrzymania - w każdą stronę oddzielnie
 • możliwość określenia indywidualnych prędkości po starcie, przy przejeżdżaniu i przed zatrzymaniem dla każdego bloku - innych niż zdefiniowanych dla danej lokomotywy.
 • możliwość przydzielenia lokomotywy do bloku: z określeniem w którą stronę jedzie, czy jedzie przodem, czy tyłem i czy jest na początku czy na końcu pociągu.
 • możliwość ustawienia przebiegu (rezerwacja/blokada) między końcem jednego bloku a początkiem drugiego
 • możliwość znalezienia najkrótszej drogi między końcem jednego bloku a początkiem drugiego.
  • możliwość określenia róznych wag/preferencji dla każdego ustawienia zwrotnicy
 • możliwość automatycznego przejazdu lokomotywy po ustawionym przebiegu. Program automatycznie (dzięki informacji zwrotnej) zwolni pociąg przy wjeździe do bloku docelowego i zatrzyma go w wyznaczonym miejscu

AutoPrzejazdy

 • możliwość uruchomienia automatu (a nawet wielu), który będzie "przepychać" pociągi ze wskazanych bloków początkowych w kierunku wskazanych bloków docelowych
 • automat będzie wybierać losowo pociągi w blokach początkowych i losowo ustawiać drogę (po wskazanych blokach)
 • możliwość określenia minimalnego i maksymalnego czasu postoju w blokach (program losowo wybiera czas postoju ze wskazanego przedziału)
 • możliwość pozwolenia na zmianę kierunku we wskazanych blokach
 • możliwość określenia minimalnego czasu lub/i ilości przejechanych bloków przed kolejną zmianą kierunku
 • możliwość dodanie przejazdów do menu lokalnego (prawy przycisk myszki) dla wskazanych końców bloków oraz możliwość oznaczena autoprzejazdu jako 'jednorazowego', co w rezultacie daje możliwość uruchamiania ręcznego wskazanych przejazdów
 • możliwość określenia bloku, jako 'wymagającego rezerwacji wyjazdu', co zmniejsza możliwość zablokowania się pociągów (próba ustawienia się dwóch pociągów na przeciw siebie)
 • możliwość określenia klawiszy do uruchamiania i zatrzymywania autoprzejazdów
 • możliwość zatrzymania wszystkich autoprzejazdów za pomocą Shift+ESC

Programowanie dekoderów

 • możliwość programowania CV dekoderów we wszystkich dostępnych (dla danego systemu DCC) trybach: Direct, Paged i POM.
 • możliwość odczytu CV (o ile system DCC na to pozwala)
 • możliwość programowania i odczytu grupy CV oraz wszystkich znanych CV
 • pokazywanie wartości CV jako liczby dziesiętnej, szesnastkowej i listy bitów
 • pokazywanie opisu najczęściej stosowanych CV
 • możliwość spisania CV i zapamiętania z daną lokomotywą
 • możliwość porównywania zapamiętanych CV z odczytanymi CV z lokomotywy