Cennik

Odmiany programu

W dniu 2006-01-01 ukazało się pierwsze wydanie programu GbbKolejka.

Dostępne jest ono w następujących odmianach:

 • WERSJA DEMO - bezpłatna

  Jest to w pełni działający program z następującymi ograniczeniami:

  • nie można otwierać ani zapisywać planszy, na których są zdefiniowane
   • więcej niż 5 lokomotyw
   • więcej niż 10 elementów DCC (np: dekoderów urządzeń, informacji zwrotnych)
  • program kończy działanie (bez zapisu zmian!) po godzinie

  Wersję demo/lekką/profesjonalną można pobrać stąd: http://www.gbbkolejka.pl/!download/GbbKolejka.EXE

 • WERSJA LEKKA - wymagane jest otrzymanie numeru licencji i rejestracja programu

  Numer licencji można uzyskać wysyłać email z prośbą na adres gbbkolejka(małpka)gbbkolejka.pl.

  Wersja kierowana do użytkowników systemów DCC nie posiadających informacji zwrotnej.
  Jest to w pełni działający program z następującym ograniczeniem:

  • nie można przydzielić lokomotywy do bloku, a co za tym idzie wykorzystywać automatycznego sterowania pociągami przez program (do czego potrzebna informacja zwrotna z makiety) np: AutoPrzejazdów.
 • WERSJA PROFESJONALNA - cena 149zł (z VAT) za jedną licencję

  Wersja kierowana do najbardziej zaawansowanych użytkowników systemów DCC bez żadnych ograniczeń.

Sposób zakupu

W celu zakupu licencji programu należy:

Krok 1

 • posiadać konto email z możliwością wysyłania i otrzymywania załączników
 • zainstalować wersję demo

Krok 2

 • Wpłacić kwotę na konto:
  Gbb Software - Piotr Maciejewski
  00-353 Warszawa, ul. Cicha 5/2
  14 1050 1025 1000 0022 2945 0941
  • w polu tytułem należy podać przynajmniej:
   • adres email, na który ma być przysłany numer seryjny
   • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania kupującego, jeżeli jest inny niż nadawca przelewu

Krok 3

 • po otrzymaniu zapłaty na podany email zostanie wysłany numeru licencji.
 • należy wprowadzić numer licencji do programu i wysłać na email gbbkolejka@gbbkolejka.pl otrzymany z programu plik ze zgłoszeniem
 • w odpowiedzi zostanie wysłany plik z licencją, który należy zaimportować do programu
 • odesłanie pliku ze zgłoszeniem jest równoważne ze zgodą na wysłanie pliku z licencją, co powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 • całą procedurę można przeczytać tutaj: zgłoszenie programu

Uwaga: Licencja jest udzielana na dany komputer i instalację Windows. Nie ma później możliwości przeniesienia programu na inny komputer bez konieczności zakupu kolejnej licencji. Rozumiemy, że może to spowodować problemy w sytuacjach uaktualnienia/reinstalacji systemu operacyjnego lub wymiany komputera. W razie przypadku prosimy o kontakt pocztą elektroniczną, aby poprzednią licencję anulować i wygenerować nowa.

Regulamin

 • Program sprzedaje firma: Gbb Software - Piotr Maciejewski, ul. Cicha 5/2 00-353 Warszawa, NIP: 526-031-10-76
 • Wpis do ewidencji dz. gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawa pod numerem: 317801
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę lub mailowo. email: gbbkolejka@gbbkolejka.pl
 • Jest możliwość otrzymania faktury, ale proszę to zaznaczyć podczas składania zamówienia.
 • Ponosimy odpowiedzialność przez 2 lata za wady fizyczne. Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego. W przypadku nieprawidłowości pismo opisujące te wady fizyczne oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres gbbkolejka@gbbkolejka.pl. Jeżeli nie będziemy w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Ustosunkujemy się do żądań Klienta w terminie 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 31 dni roboczych nie ustosunkujemy się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznaliśmy żądanie za uzasadnione.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 o prawach konsumenta, w okresie 14 dni od zapłaty za zamówiony towar, konsument ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu należy wysłać na adres firmy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych. W razie odstąpienia od umowy konsument nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
 • Odstąpienie od umowy jest możliwe o ile nie rozpocznie się korzystanie z produktu. Wysłanie pliku z licencją uznajemy za moment rozpoczęcia używania produktu, co powoduje wygaśnięcie prawa do jego zwrotu. (art. 38 punkt 13 ustawy o prawach konsumenta)
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy, który należy wysłać na email gbbkolejka@gbbkolejka.pl: Do GbbSoftware - Piotr Maciejewski ul. Cicha 5/2 00-353 Warszawa. Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży licencja do programu Gbbkolejka, zawartej w dniu ........ . Moje imię i nazwisko: .............. Email: ................, adres: .................., Data: .......................