GbbKolekcjoner 1.01 (stabilna)

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 2171
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

GbbKolekcjoner 1.01 (stabilna)

Post autor: gbbsoft »

Aktualną wersję programu można pobrać tu:
Current version can be download here:
http://download.gbbkolejka.pl/GbbKolekcjoner.EXE
http://download.gbbkolejka.pl/GbbKolekcjoner.msi

Uwaga: Program też jest darmowo dołączany do programu GbbKolejka
Remarks: Program is also free available with GbbKolejka
Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 2171
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: GbbKolekcjoner 1.01 (testowa)

Post autor: gbbsoft »

Zmiany w wersji 1.01.3357
Changes in version 1.01.3357

Dodałem moduł do projektowania raportów (podobny do raportów w MS Access). Na razie w wersji testowej.
We added new report generator (similar to MS Access reports)

Obrazek

Obrazek
Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 2171
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: GbbKolekcjoner 1.01 (testowa/test)

Post autor: gbbsoft »

Zmiany w wersji 1.01.3364
Changes in version 1.01.3364

- Skorygowałem błąd powodujący nie działanie funkcji "Dodaj kopie" w niektórych sytuacjach.
- error was corrected which causes that operation 'Add copy' didn't work
Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 2171
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: GbbKolekcjoner 1.01 (testowa/test)

Post autor: gbbsoft »

Zmiany w wersji 1.01.3369
Changes in version 1.01.3369

:arrow: Moduł projektowania raportów został przetłumaczony na polski
:arrow: Report design module also in polish language

:arrow: Rozwiązałem problem sortowania cech w oknie do przeglądania kolekcji
:arrow: Properties are now corrected sorted
Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 2171
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: GbbKolekcjoner 1.01 (testowa/test)

Post autor: gbbsoft »

Zmiany w wersji 1.01.3372
Changes in version 1.01.3372

:arrow: Nowa właściwość cechy: AutoSortowanie. Ustawienie TAK powoduje, że sortowanie wg tej kolumny (w głównym oknie) odbywa się automatycznie. Ustawienie NIE - kolejność sortowania jest zgodna z kolejnością wartości cechy.
Właściwość tą warto ustawić na TAK dla cech, dla których standardowe sortowanie jest akceptowalne (np: długość, cena). Ustawienie NIE powinno pozostać dla tych cech, których kolejność wartości ustawiamy ręcznie.

:arrow: New property of item property: AutoSort. YES - sorting of this column (on main screen) is automaticaly, NO - sorting is based on order of property values
Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 2171
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: GbbKolekcjoner 1.01 (stabilna)

Post autor: gbbsoft »

Zmiany w wersji 1.01.3407
Change in version 1.01.3407

Zmiany w eksporcie do XML:
Changes in export to XML:

:arrow: Poprawiono błąd, który występował podczas próby eksportowania nieistniejącego podkatalogu ze zdjęciami
There was bug during export unexisting subdirectory with pictures

:arrow: Dodano przycisku 'Zaznacz wszystko' i 'Odznacz wszystki'
Add button 'Select all' and 'Unselect all'

:arrow: Dodano możliwość nieeksportowania zdjęć
Add checkbox to not export pictures
Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 2171
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: GbbKolekcjoner 1.01 (stabilna)

Post autor: gbbsoft »

Zmiany w wersji 1.01.3422
Change in version 1.01.3422

:arrow: Import z plików XML jest dostępny tylko w trybie edycji
Import from XML files is enabled only in edit mode

:arrow: Zmianę szerokości kolumny z nazwą jest zapamiętywana
With of name column is remember

:arrow: Poprawiono linki w oknie 'O programie'
Links in 'About program' were updated

:arrow: Dodano przycisk do włączania trybu edycji po prawej stronie ekranu
Second 'edit mode' button was added on right side of screen

:arrow: Dodano opcję ukrywania elementu pod prawym przyciskiem myszki. Ukrywanie działa do momentu zmiany filtrów pokazywanych po prawej stronie okna lub wyjścia z okna
We added 'Hide' option in local menu of item. Items are hiden until change of filters on left side of screen or exit from form
Zablokowany