GbbTrainsWP7

GbbTrainsWP7 [pl]


GbbTrainsWP7 to klient programu GbbKolejka lub dowolnego serwera DDW (SRCP 0.8). GbbTrainsWP7 działa na komórkach z systemem Windows Phone 7

GbbKolejka to program do kontroli makiet kolejowych wyposażonych w system DCC. GbbKolejka i GbbTrainsWP7 muszą się znajdować w jednej sieci komputerowej (połączone np poprzez WiFi) i w programie GbbKolejka należy uruchomić serwer SRCP.

GbbTrainsWP7 pozwala na:

 • zdefiniowanie listy serwerów GbbKolejka/DDW
 • pobranie listy lokomotyw i ich zdjęć z GbbKolejki
 • kontrolowanie lokomotyw: zmiana kierunku jazdy i prędkości
 • włączania i wyłączanie świateł lokomotywy
 • włączanie i wyłączanie funkcji F1 do F16
 • uruchamianie i zatrzymywanie lokomotywy
 • uruchamianie i zatrzymywanie wszystkich lokomotyw
 • W wersji demo widać tylko pierwsze 3 lokomotywy.

  Program jest dostępny w Marketplace: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/gbbtrainswp7/9nblggh0n8st

  GbbTrainsWP7 [en]

  GbbTrainsWP7 is client program for GbbKolejka server or DDW server (SRCP 0.8). GbbTrainsWP7 works on devices with Windows Phone 7

  GbbKolejka is a PC program to control railroads models equiped with DCC System. GbbKolejka and GbbTrainsWP7 must run on the same network (eg. connected by WiFi) and on GbbKolejka must be run SRCP Server.

  GbbTrainsWP7 enables you to:

 • define a list of connects to GbbKolejka/DDW servers
 • get list of all trains and pictures from GbbKolejka
 • control any of train: change direction and speed
 • switch on and off train lights
 • switch on and off function F1 to F16
 • start and stop selected train
 • start and stop all your trains
 • In demo mode you can see only up to 3 trains.

  Program can be install by Marketplace: http://www.windowsphone.com/en-us/apps/554a24a0-b807-401a-978c-7b7e16d1a6b7

  GbbTrainsWP7
  GbbTrainsWP7

  GbbTrainsWP7
  GbbTrainsWP7
  GbbTrainsWP7